Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς!

Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς

Η Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς (PBS) αποτελεί μια προσέγγιση που είναι βασισμένη στην επιστημονική τεκμηρίωση, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της Ποιότητας της Ζωής και στην ελαχιστοποίηση της προβληματικής συμπεριφοράς των ατόμων (Carr, et al., 2002). Για να επιτευχθεί αυτό, το σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των θετικών συμπεριφορών των ατόμων (συμπεριφορές που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επίδοση, την υγεία, την κοινωνική, την ψυχαγωγική, την κοινοτική και την οικογενειακή επιτυχία).

περισσότερα >

Το έργο SWPBS

Το έργο "Δημιουργώντας Ενιαία, Θετικά και Δίκαια Σχολικά Περιβάλλοντα μέσω του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς" (SWPBS) είναι ένα έργο επιχορηγημένο από το ταμείο ERASMUS + (Βασική Δράση 3), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός σχολικού πλαισίου που να προωθεί την ενιαία εκπαίδευση, τον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα για όλα τα παιδιά μέσα στις σχολικές μονάδες τεσσάρων Ευρωπαϊκών χωρών (Κύπρος, Φινλανδία, Ελλάδα, Ρουμανία).

περισσότερα >

Συστάσεις

Δείτε τι λένε οι συμμετέχοντες του προγράμματος για το πλαίσιο SWPBS.
* Υπότιτλοι σε άλλες γλώσσες διαθέσιμοι

Παραδοτέα

Άμεση πρόσβαση σε υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου. Εάν το σχολείο σας ενδιαφέρεται να εφαρμόσει το πλαίσιο SWPBS, αυτή η ενότητα σαν ενδιαφέρει. Ενημερωτικές εκθέσεις, εγχειρίδια για σχολεία και εκπαιδευτικούς, εργαλεία για την αξιολόγηση της πιστότητας της εφαρμογής, εκπαιδευτικό υλικό, ερευνητικές εκθέσεις και εκδηλώσεις του έργου είναι όλα διαθέσιμα εδώ.