Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο για το έργο SWPBS είναι εδώ. Σε αυτό θα βρείτε πληροφορίες για την πρόοδο του έργου στην Κύπρο.

Λήψη ενημερωτικού δελτίου